Cách chuyển đổi inch sang cm

Inch là gì

Inch ( theo tiếng việt là in sơ – ký hiệu ” ) là đơn vị đo chiều dài trong hệ thống đo lường của quốc tế , chiều dài mà inch mô tả sẽ khác nhau ( với diện tích thì có inch vuông , thể tích inch khối ) , đơn vị inch rất phổ biến và được sử dụng chủ yếu ở Mỹ , Canada , Anh … ở nhiều nơi người ta đo chiều cao con người bằng đơn vị Inch và Feet .

Đổi inch sang cm , m , mm

Người Việt chủ yếu dùng các đơn vị đo chiều dài phổ thông là meter ( mét – m ) , centimeter (xentimét – cm) và milimet (mi li mét – mm ) , các sản phẩm nhập khẩu về Việt Nam thường có các thông số như inch , feet … vậy quy đổi ra cm , mm , m như thế nào và đây là con số quy đổi chính xác :

1 inch = 2.54 cm ( con số chính xác là 2.54000508 cm )
1 inch = 0.0254 m
1 inch = 25.4 mm

Như vậy 1 inch = 0.0254 m = 2.54 cm = 25.4 mm

đổi inch sang cm

Bảng quy đổi nhanh đơn vị inch sang cm

bảng quy đổi inch sang cm

Đổi inch sang cm trong Word

Với thiết lập mặc định trên word là inch nên tiện cho việc thiết lập trang văn bản, cài đặt lề , khoảng cách lề , dòng … thì việc chuyển đổi sang cm , mm , hay m trong word nhiều khi là việc làm đơn giản nhưng lại rất cần thiết . Mỗi một phiên bản word từ 2003 , 2007 , 2010 , 2013 , 2016 …đều có giao diện khác nhau nhưng việc chuyển đổi giữa các đơn vị vẫn được giữ lại . Tham khảo cách làm tại phiên bản :

– Với Word 2003 , tại thanh menu làm theo thao tác : Tools –> Options –> Gerenal –> Meresurement Units , lựa chọn sang đơn vị mong muốn và nhấn OK .
– Với Word 2007 , tại thanh menu làm theo thao tác : Office Button –> Word Options –> Advanced –> Show meresuement in Units Of, lựa chọn sang đơn vị mong muốn và nhấn OK .
– Với Word 2010, 2013 , 2016 tại thanh menu làm theo thao tác : File –>Options –> Word Option –> Advanced – Display –> Show meresuement in Units Of , lựa chọn sang đơn vị mong muốn và nhấn OK .

đổi inch sang cm trong word

Việc chuyển đổi đơn vị inch sang cm , mm , m trong word rất đơn giản

Đổi inch sang cm trong Excel

Trong Excel việc chuyển đổi các đơn vị từ inch sang cm , m và mm cùng nhiều đơn vị khác rất đơn giản . Sử dụng hàm convert(number,from_unit,to_unit) , ta sẽ có một số hàm chuyển đổi như sau :

– Chuyển đổi từ inch sang mm thì hàm sẽ là convert(D1,”in”,”mm”) – trong đó D1 là cột nhập số quy đổi , tại cột nhập hàm sẽ ra kết quả .
– Chuyển đổi từ inch sang cm thì hàm sẽ là convert(D1,”in”,”cm”) – trong đó D1 là cột nhập số quy đổi , tại cột nhập hàm sẽ ra kết quả .
– Chuyển đổi từ inch sang m thì hàm sẽ là convert(D1,”in”,”m”) – trong đó D1 là cột nhập số quy đổi , tại cột nhập hàm sẽ ra kết quả .

đổi in sang cm trong excel

Hàm Excel chuyển đổi đơn vị đo lường inch sang cm

đổi in sang cm trong excel

Và đây là kết quả , rất tiện phải không nào

Bạn có thể xem video tại đây ( sử dụng phiên bản excel 2013 , các phiên bản excel 2003 , 2007 , 2010 , 2016 … tương tự )

Bình Luận
  1. Pingback: Lê Hoàng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *